Πίνακας Ανακ/σεων OFB Μαγνητικός, 4A4 με Κλειδί 51,5Χ68,5cm