Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής.
- χρώμα κόκκινο - μαύρο για σήματα απαγόρευσης ,
- χρώμα κίτρινο - μαύρο για σήματα προειδοποίησης και κίνδυνο.
- χρώμα μπλέ για σήματα υποχρέωσης,
- χρώμα κόκκινο για κίνδυνο, συναγερμό, υλικό και εξοπλισμό για καταπολέμηση πυρκαγιάς,
- χρώμα πράσινο για σήματα διαφυγής ή βοηθείας και κατάσταση ασφαλείας.
Επίσης τα κείμενα ασφαλείας τυποποιούνται με τα αντίστοιχα σύμβολα και χρώματα.      
Επιλέξτε κάποιο προϊόν για να δείτε περισσότερες επιλογές σε διαστάσεις, υλικά, τιμές, σχήματα κ.λ.π.

Υποχρέωσης

10-27201Αλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-27202Αλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-27203Αλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙΔΩΝΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙΔΩΝΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-27204Αλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-27205Αλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-27206Αλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-27207Αλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΡΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΡΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-27208Αλουμινίου 20X20cm ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝΑλουμινίου 20X20cm ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-27209Αλουμινίου 20X20cm  ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΑλουμινίου 20X20cm ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-27210Αλουμινίου 20X20cm  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-27211Αλουμινίου 20X20cm  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-27212Αλουμινίου 20X20cm  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑλουμινίου 20X20cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-28201Αλουμινίου  20X25cmΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑλουμινίου 20X25cmΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 13,02 € Τιμή Καταλόγου 18,60 € 10-28202Αλουμινίου 20X25cm  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣΑλουμινίου 20X25cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣΤιμή με Φ.Π.Α. 13,02 € Τιμή Καταλόγου 18,60 € 10-28203Αλουμινίου 20X25cm  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΩΤΑΣΠΙΔΩΝΑλουμινίου 20X25cm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΩΤΑΣΠΙΔΩΝΤιμή με Φ.Π.Α. 13,02 € Τιμή Καταλόγου 18,60 €