Επιλέξτε κάποιο προϊόν για να δείτε περισσότερες επιλογές σε διαστάσεις, υλικά, τιμές, σχήματα κ.λ.π.

Ιατρικά

15-41001Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41002Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41003Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cmΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cmΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 €
15-41004Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm  ΦΟΡΕΙΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΦΟΡΕΙΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41005Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm  ΜΑΣΑΖΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΜΑΣΑΖΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41006Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 €
15-41007Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41008Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41009Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 €
15-41010Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41011Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41012Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 €
15-41013Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41014Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 € 15-41015Πινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΠινακίδα Προφίλ AL 12 X 12 cm ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 22,69 € Τιμή Καταλόγου 28,37 €