Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής.
- χρώμα κόκκινο - μαύρο για σήματα απαγόρευσης ,
- χρώμα κίτρινο - μαύρο για σήματα προειδοποίησης και κίνδυνο.
- χρώμα μπλέ για σήματα υποχρέωσης,
- χρώμα κόκκινο για κίνδυνο, συναγερμό, υλικό και εξοπλισμό για καταπολέμηση πυρκαγιάς,
- χρώμα πράσινο για σήματα διαφυγής ή βοηθείας και κατάσταση ασφαλείας.
Επίσης τα κείμενα ασφαλείας τυποποιούνται με τα αντίστοιχα σύμβολα και χρώματα.      
Επιλέξτε κάποιο προϊόν για να δείτε περισσότερες επιλογές σε διαστάσεις, υλικά, τιμές, σχήματα κ.λ.π.

Απαγόρευσης

10-17201Αλουμινίου 20X20cm  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΑλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 8,93 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-17202Αλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΑλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-17203Αλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗΑλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-17204Αλουμινίου 20X20cm ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟΑλουμινίου 20X20cm ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-17205Αλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η KATAΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟΑλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η KATAΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-17206Αλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣOΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΑλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣOΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-17207Αλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΛΑΡΚΑλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΛΑΡΚΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-17208Αλουμινίου 20X20cm  ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕΑλουμινίου 20X20cm ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-17209Αλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥΑλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-17283Αλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗΑλουμινίου 20X20cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-18201Αλουμινίου 20X25cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΑλουμινίου 20X25cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 13,02 € Τιμή Καταλόγου 18,60 € 10-18202Αλουμινίου 20X25cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΛΟΓΑ & ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΑλουμινίου 20X25cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΛΟΓΑ & ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤιμή με Φ.Π.Α. 13,02 € Τιμή Καταλόγου 18,60 €
10-18203Αλουμινίου 20X25cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗΑλουμινίου 20X25cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗΤιμή με Φ.Π.Α. 13,02 € Τιμή Καταλόγου 18,60 € 10-18204Αλουμινίου 20X25cm ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟΑλουμινίου 20X25cm ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟΤιμή με Φ.Π.Α. 13,02 € Τιμή Καταλόγου 18,60 € 10-18205Αλουμινίου 20X25cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η KATAΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟΑλουμινίου 20X25cm ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η KATAΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟΤιμή με Φ.Π.Α. 13,02 € Τιμή Καταλόγου 18,60 €