* Η εταιρία θα είναι κλειστή από 12/8 έως 23/8.

     

   

 
 
  Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής.
    - χρώμα κόκκινο - μαύρο για απαγορευτικά σήματα,
    - χρώμα κίτρινο - μαύρο για προειδοποιητικά σήματα και κίνδυνο.
    - χρώμα μπλέ για σήματα υποχρέωσης,
    - χρώμα κόκκινο για κίνδυνο, συναγερμό, υλικό και εξοπλισμό για καταπολέμηση πυρκαγιάς,
    - χρώμα πράσινο για σήματα διαφυγής ή βοηθείας και κατάσταση ασφαλείας.
    Επίσης τα κείμενα ασφαλείας τυποποιούνται με τα αντίστοιχα σύμβολα και χρώματα.