Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής.
    - χρώμα κόκκινο - μαύρο για σήματα απαγόρευσης,
    - χρώμα κίτρινο - μαύρο για σήματα προειδοποίησης και κίνδυνο.
    - χρώμα μπλέ για σήματα υποχρέωσης,
    - χρώμα κόκκινο για κίνδυνο, συναγερμό, υλικό και εξοπλισμό για καταπολέμηση πυρκαγιάς,
    - χρώμα πράσινο για σήματα διαφυγής ή βοηθείας και κατάσταση ασφαλείας.
    Επίσης τα κείμενα ασφαλείας τυποποιούνται με τα αντίστοιχα σύμβολα και χρώματα.