Τα χαρακτηριστικά σημεία εφαρμογής στην εσωτερική σήμανση χώρων είναι:
 
- Πινακίδα λογοτύπου ή λογοτύπων της εταιρίας ή των εταιριών που αντιπροσωπεύει σε πρώτο πλάνο με την είσοδο του επισκέπτη. Επίσης συγκεντρωτική πινακίδα εισόδου με τη συνολική χρήση του κτιρίου ανά επίπεδο. Συνήθως η θέση τοποθέτησης είναι κοντά στους ανελκυστήρες ή το κλιμακοστάσιο σε σημεία στάσης ή αλλαγής επιπέδου του επισκέπτη.
 
- Πινακίδα ορόφου ή επιπέδου που βρίσκεται. Επαναλαμβάνει τα τμήματα για το συγκεκριμένο επίπεδο ενώ σε μεγαλύτερα κτίρια μπορεί να είναι συγκεντρωτική πινακίδα με έμφαση στο επίπεδο εφαρμογής διευκολύνοντας την εσωτερική διακίνηση. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως κοντά στην είσοδο του επιπέδου απέναντι από τον ανελκυστήρα. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κατευθυντήρια πινακίδα με βέλη κατεύθυνσης. Επίσης σημαντικές εφαρμογές έχουν οι αναρτημένες πινακίδες  κατεύθυνσης καθώς και οι προβολικές δύο όψεων. Επιλογές...
 

   

  

- Πινακίδες θυρών μεμονωμένων γραφείων με τη δραστηριότητα του χώρου, αρίθμηση και τα ονόματα των εργαζομένων σε αυτά. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως δίπλα από τις πόρτες στο ύψος του ματιού. Επιλογές...