Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής.
- χρώμα κόκκινο - μαύρο για σήματα απαγόρευσης ,
- χρώμα κίτρινο - μαύρο για σήματα προειδοποίησης και κίνδυνο.
- χρώμα μπλέ για σήματα υποχρέωσης,
- χρώμα κόκκινο για κίνδυνο, συναγερμό, υλικό και εξοπλισμό για καταπολέμηση πυρκαγιάς,
- χρώμα πράσινο για σήματα διαφυγής ή βοηθείας και κατάσταση ασφαλείας.
Επίσης τα κείμενα ασφαλείας τυποποιούνται με τα αντίστοιχα σύμβολα και χρώματα.      
Επιλέξτε κάποιο προϊόν για να δείτε περισσότερες επιλογές σε διαστάσεις, υλικά, τιμές, σχήματα κ.λ.π.

Διαφυγής

10-57201Αλουμινίου 20X20cm ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΑλουμινίου 20X20cm ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57202Αλουμινίου 20X20cm ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑΑλουμινίου 20X20cm ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57203Αλουμινίου 20X20cm ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΑλουμινίου 20X20cm ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-57204Αλουμινίου 20X20cm ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΙΑΑλουμινίου 20X20cm ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΙΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57205Αλουμινίου 20X20cm ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΑλουμινίου 20X20cm ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57206Αλουμινίου 20X20cm ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΙΑΑλουμινίου 20X20cm ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΙΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-57207Αλουμινίου 20X20cm ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΑλουμινίου 20X20cm ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57208Αλουμινίου 20X20cm ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΕΞΙΑΑλουμινίου 20X20cm ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΕΞΙΑΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57210Αλουμινίου 20X20cm ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣΑλουμινίου 20X20cm ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-57211Αλουμινίου 20X20cm ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΑλουμινίου 20X20cm ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57212Αλουμινίου 20X20cm ΠΛΥΣΗ ΜΑΤΙΩΝΑλουμινίου 20X20cm ΠΛΥΣΗ ΜΑΤΙΩΝΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57213Αλουμινίου 20X20cm ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣΑλουμινίου 20X20cm ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €
10-57214Αλουμινίου 20X20cm ΦΟΡΕΙΟΑλουμινίου 20X20cm ΦΟΡΕΙΟΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57215Αλουμινίου 20X20cm ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΜΟΥΑλουμινίου 20X20cm ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΜΟΥΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 € 10-57216Αλουμινίου 20X20cm ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΜΟΥΑλουμινίου 20X20cm ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΜΟΥΤιμή με Φ.Π.Α. 10,42 € Τιμή Καταλόγου 14,88 €