Εσωτερική Σήμανση

- Πινακίδα λογοτύπου της εταιρίας ή των εταιριών στην είσοδο. Επίσης συγκεντρωτική πινακίδα με τη συνολική χρήση του κτιρίου ανά επίπεδο με θέση τοποθέτησης κοντά στους ανελκυστήρες ή το κλιμακοστάσιο σε σημεία στάσης ή αλλαγής επιπέδου του επισκέπτη.
- Πινακίδα ορόφου ή επιπέδου που βρίσκεται με τα τμήματα για το συγκεκριμένο επίπεδο. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως κοντά στην είσοδο του επιπέδου απέναντι από τον ανελκυστήρα. Η ίδια μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κατευθυντήρια πινακίδα με βέλη κατεύθυνσης. Επίσης σημαντικές εφαρμογές έχουν οι αναρτημένες πινακίδες  κατεύθυνσης καθώς και οι προβολικές. Επιλογές...

   

 

________________________________________________________________________________________________

 

Σήμανση Γραφείων

- Πινακίδες θυρών μεμονωμένων γραφείων με τη δραστηριότητα του χώρου, αρίθμηση και τα ονόματα των εργαζομένων σε αυτά. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως δίπλα από τις πόρτες στο ύψος του ματιού. Επιλογές...

                                    

  

 

________________________________________________________________________________________________

 

Σύμβολα  - Pictogrammes

- Πινακίδες συμβόλων για βοηθητικούς και κύριους χώρους, εύκολα κατανοητές χωρίς κείμενα. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως δίπλα ή πάνω στις πόρτες στο ύψος του ματιού. Επιλογές...

 

________________________________________________________________________________________________

 

Εξωτερική Σήμανση

Εξωτερική σήμανση με προσδιοριστική πινακίδα εταιρίας, οργανισμού κ.λ.π. Τοποθετείται στην είσοδο ή δίπλα σε αυτή με λογότυπα και πιθανόν με βασικές υποδείξεις κατεύθυνσης όπως είσοδος, parking κ.λ.π. του επισκέπτη. Επιλογές...

  

 

________________________________________________________________________________________________

 

Σήμανση Ασφαλείας

Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής.
- χρώμα κόκκινο - μαύρο για απαγορευτικά σήματα,
- χρώμα κίτρινο - μαύρο για προειδοποιητικά σήματα και κίνδυνο.
- χρώμα μπλέ για σήματα υποχρέωσης,
- χρώμα κόκκινο για κίνδυνο, συναγερμό, υλικό και εξοπλισμό για καταπολέμηση πυρκαγιάς,
- χρώμα πράσινο για σήματα διαφυγής ή βοηθείας και κατάσταση ασφαλείας.
Τα σήματα τυπώνονται πάνω σε λευκό φύλλο αλουμινίου ή permalιght, αυτοφωτιζόμενο υλικό που φορτίζεται από την έκθεσή του στο φώς και αποδίδει το φωτισμό αυτό σε περιπτώση συσκότισης. Επιπλέον τα σήματα πρέπει να απεικονίζονται με τις επεξηγήσεις της σημασίας τους σε μικρογραφία σε συγκεντρωτικούς πίνακες. Επιλογές...