Εσωτερική Σήμανση

Τα χαρακτηριστικά σημεία εφαρμογής στη σήμανση χώρων είναι:
- Πινακίδα λογοτύπου ή λογοτύπων της εταιρίας ή των εταιριών που αντιπροσωπεύει σε πρώτο πλάνο με την είσοδο του επισκέπτη. Επίσης συγκεντρωτική πινακίδα εισόδου με τη συνολική χρήση του κτιρίου ανά επίπεδο. Συνήθως η θέση τοποθέτησης είναι κοντά στους ανελκυστήρες ή το κλιμακοστάσιο σε σημεία στάσης ή αλλαγής επιπέδου του επισκέπτη.

   

- Πινακίδα ορόφου ή επιπέδου που βρίσκεται. Επαναλαμβάνει τα τμήματα για το συγκεκριμένο επίπεδο ενώ σε μεγαλύτερα κτίρια μπορεί να είναι συγκεντρωτική πινακίδα με έμφαση στο επίπεδο εφαρμογής διευκολύνοντας την εσωτερική διακίνηση. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως κοντά στην είσοδο του επιπέδου απέναντι από τον ανελκυστήρα. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κατευθυντήρια πινακίδα με βέλη κατεύθυνσης. Επίσης σημαντικές εφαρμογές έχουν οι αναρτημένες πινακίδες  κατεύθυνσης καθώς και οι προβολικές δύο όψεων. Επιλογές...

 

Ακολουθούν προτάσεις τυποποιημένων εφαρμογών ...

________________________________________________________________________________________________

 

Σήμανση Γραφείων

- Πινακίδες θυρών μεμονωμένων γραφείων με τη δραστηριότητα του χώρου, αρίθμηση και τα ονόματα των εργαζομένων σε αυτά. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως δίπλα από τις πόρτες στο ύψος του ματιού. Επιλογές...

 

Ακολουθούν προτάσεις τυποποιημένων εφαρμογών ... 

________________________________________________________________________________________________

 

Σύμβολα  - Pictogrammes

- Πινακίδες συμβόλων για βοηθητικούς και κύριους χώρους, εύκολα κατανοητές χωρίς κείμενα. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως δίπλα ή πάνω στις πόρτες στο ύψος του ματιού. Επιλογές...

 

Ακολουθούν προτάσεις τυποποιημένων εφαρμογών ... 

________________________________________________________________________________________________

 

Εξωτερική Σήμανση

Εξωτερική σήμανση με προσδιοριστική πινακίδα εταιρίας, οργανισμού κ.λ.π. Τοποθετείται στην είσοδο ή δίπλα σε αυτή με λογότυπα και πιθανόν με βασικές υποδείξεις κατεύθυνσης όπως είσοδος, parking κ.λ.π. του επισκέπτη. Επιλογές...

  

 

Ακολουθούν προτάσεις τυποποιημένων εφαρμογών ... 

________________________________________________________________________________________________

 

Σήμανση Ασφαλείας

Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής.
- χρώμα κόκκινο - μαύρο για απαγορευτικά σήματα,
- χρώμα κίτρινο - μαύρο για προειδοποιητικά σήματα και κίνδυνο.
- χρώμα μπλέ για σήματα υποχρέωσης,
- χρώμα κόκκινο για κίνδυνο, συναγερμό, υλικό και εξοπλισμό για καταπολέμηση πυρκαγιάς,
- χρώμα πράσινο για σήματα διαφυγής ή βοηθείας και κατάσταση ασφαλείας.
Επίσης τα κείμενα ασφαλείας τυποποιούνται με τα αντίστοιχα σύμβολα και χρώματα.

    

 
Τα σήματα τυπώνονται πάνω σε λευκό φύλλο αλουμινίου ή permalιght, αυτοφωτιζόμενο υλικό που φορτίζεται από την έκθεσή του στο φώς και αποδίδει το φωτισμό αυτό σε περιπτώση συσκότισης. Επιπλέον τα σήματα πρέπει να απεικονίζονται με τις επεξηγήσεις της σημασίας τους σε μικρογραφία σε συγκεντρωτικούς πίνακες. Επιλογές...